poziom

Gospodarka a wyniki budownictwa

Kraje mające dobre wyniki finansowe niemal bez wyjątku decydują się na przekazanie sporej części pieniędzy z kasy na budowę różnych dróg, lotnisk i dworców. Wszystko to wynika ze starej ekonomicznej prawdy, że inwestorzy i kapitał zagraniczny nigdy nie będzie zainteresowany krajem, który jest niedorozwinięty infrastrukturalnie i nie można liczyć nawet na odbycie szybkiej i wygodnej podróży lotniczej w celach biznesowych, bez konieczności przesiadania się wiele razy i tracenia całych godzin w niezbyt nowoczesnych terminalach na lotniskach. Ale także dla samych obywateli kraju, który się rozwija, naturalne jest oczekiwanie postępu także w sferze budowlanej. Gdy więc kraj jest na dobrej drodze rozwoju i zwiększa regularnie wartość swojego PKB o kilka procent w stosunku do roku poprzedniego, naturalne są wzrosty wyników sektora budowlanego. Gdy natomiast potrzebne są kolejne ekipy budowlane a kolejne samorządy decydują się na rozpoczęcie jakiejś sporej budowy, spada bezrobocie w regionie i rośnie konsumpcja.

Zawód pośrednika nieruchomości dziś i po deregulacji

Obecnie trwają prace w rządzie w sprawie ustawy deregulacyjnej, której celem jest zniesienie barier ograniczających obecnie wykonywanie pewnych zawodów, w tym tez będzie to dotyczyło zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą pośrednikiem w obrocie nieruchomości może zostać osoba, która spełnia szereg warunków a więc: posiada wykształcenie wyższe, jak tez podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami, zdała odpowiedni egzamin i odbyła praktyki, ponadto ma pełna zdolność do czynności prawnych, warunkiem koniecznym jest tez niekaralność – dopiero wtedy może taka osoba starać się o uzyskanie licencji pośrednika. Do tego należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie oraz stale podnosić poziom swojego zawodowego wykształcenia. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wystarczy tylko, że osoba chętna do zawodu pośrednika będzie nie karana, będzie posiadała zdolność do czynności prawnych i wykupi ubezpieczenie – nie będzie wymagane, więc żadne wykształcenie ani umiejętności zawodowe czy doświadczenie w branży nieruchomości.