CENA NIERUCHOMOŚCI

Prezydent (naczelnik) miasta lub inny podmiot upoważniony przez prezy­denta do dokonania czynności może od tej chwili w ciągu trzech miesięcy złożyć oświadczenie o wykonaniu prawa pierwo­kupu. Cena nieruchomości miejskiej, w stosunku do której zostało wykonane prawo pierwokupu.Wedle ogólnej reguły przepisu art. 600 § 1 k,c. przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku między zobo­wiązanym a uprawnionym umowa tej samej treści co między zobowiązanym a osobą trzecią. Kodeks przewiduje przy tym możliwość odmiennego ukształtowania w tej mierze treści umowy dochodzącej do skutku piiędzy zobowiązanym a uprawnionym, o Ile zezwalają na to przepisy szczególne. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania 🙂